Är Gud verklig? – Is God real?

(For English go further down)

Detta är det så kallade kosmologiska argument:

1 Allt som börjat existera har en orsak

2 Världen har börjat existera

3 Alltså har världen en orsak (Gud)

Då Gud existerar utanför tid och rum och har inte börjat existera och kräver därför ingen orsak. Man skulle kunna argumentera mot denna tes genom att säga att man behöver en mer komplicerad varelse för att skapa en redan komplicerad värld. De menar därför att den minst komplicerade förklaringen är att vi är skapade av slumpen och eftersom de är den minst komplicerade att de är den rätta. Men bara för att Gud är mer komplicerad betyder inte det att han inte finns.

Det kosmologiska argumentet fick större fart när big bang teorin kom fram för innan dess argumenterade man emot andra tesen att världen har börjat att existera.

Multiversum

Sedan kommer vi till problemet om hur finjusterat universum är de som har räknat på det säger att de är en mycket liten chans att liv skulle ha börjar existera. De är så desperata att de hittade på ett multiversum att de skulle finnas ett oändligt antal universum för att chansen för liv skulle gå upp. Multiversum pratade man om i skolan och de var svårt att inse då man bara svalde vad läraren sa om att de finns multiversum. Men faktum är att ateister för att de är blint förvissade om att de inte finns en Gud anser blint att de finns ett oändligt antal universum där ute. Något som aldrig kommer att kunna gå att bevisa eftersom vi inte kan lämna vårt universum.

Vad tycker du om argumentet? Förstår du?

Se mina andra inlägg

Är barndop legitima? https://creativemichaela.com/?p=622

Går lagen att hålla? https://creativemichaela.com/?p=609

What if today were the last day of your life? https://creativemichaela.com/2022/04/22/what-if-today-were-the-last-day-of-your-life/

English

This is the so called cosmological argument

1 Everything that has begun to exist has a beginning

2 The world has begun to exist

3 Therefore the world has a cause (God)

The cause mentioned above could be God. Because God exists outside of time and space he does not need a beginning according to the argument. Therefore demands no cause and does not contradict the first statement. You could argue against the thesis by claiming that to explain an already complicated universe you need to invent an infinitely more complicated being. Therefore the least complicated answer is the right one that there is no God and everything is a coincidence. But just because God is complicated doesn’t mean he does not exist. The cosmological argument gained speed when the big bang theory became the most likely answer to the universe. As it confirms the 2 statement that the world has begun to exist.

Multiverse

Then there is the problem of a fine tuned universe. People who have counted on the likelihood of life existing in the universe say that it is highly unlikely that the laws of nature would be so aligned resulting in the existence of God. The atheists are becoming so desperate they invented the multiverse. That is to say there must be an infinitely many different universes all with different natural laws this in the need to explain away the improbability of life. We spoke of the multiverse in school and I just swallowed it. But the fact remains that atheists firmly believe that there is no God so there must be an explanation for life to exist except God. So there must be an infinite amount of universes according to them. But you can never prove the multiverse as leaving the universe is not possible.

What do you think about the arguments? Do you understand?

Check out my other stuff

A year of the Lord’s favor and a day of vengeance https://creativemichaela.com/?p=958

Judge not https://creativemichaela.com/?p=953

Why we can’t have nice things https://creativemichaela.com/?p=942


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: