Rädsla, vad är det bra för?

Rädsla kommer det från djävulen?

Att rädsla kom från djävulen det var något jag fick höra som barn. Rädsla är nog något alla kan känna sig igen i. Vi har nog alla varit rädda någon gång, annars tänker jag så har man ingen självbevarelsedrift. Är man rädd för något utomstående så kan man vila emot Gud det är väl skönt (Psaltaren 27:1, Ordspråksboken 3:24-26). Men de står även i bibeln hur rädda människorna är när de kommer i kontakt med änglar. Änglarna säger ofta “var inte rädd”. De hände när Maria Jesus mor träffade en ängel och berättade om Jesus. Maria blev rädd och ängeln sa att hon inte skulle det (Lukas 1:30). Rädd blev även Sakarias prästen som blev far till Johannes döparen (Lukas 1:13).

Varför blir man rädd?

Jag tror att man blir rädd eftersom man inser hur ovärdig man är och hur svag man är, sedan kanske även är man rädd för de okända. Rädsla är motsatsen till kärlek men Gudsfruktan är början till visdom (Ordspråksboken 1:7 9:10 Psaltaren 111:10). Så de är inte fel att vara rädd för Gud utan det betyder att man respekterar honom. De står till och med att man ska vara rädd för Gud i bibeln så kanske är de bra att vara rädd ibland:

“ Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan förgöra både själ och kropp i helvetet. ”

Matteusevangeliet 10:28 bibel 2000

Det kanske är så att vissa behöver vara rädda för skärselden för annars kommer de inte till Gud… För mig verkar de lite hårt, vi har fri vilja för att välja och att frukta Gud kanske påverkar det beslutet. Kommer man verkligen till Gud eftersom man älskar honom då eller bara för att man är rädd att hamna i helvetet. Fast tror man inte på helvetet så tror man inte att man kommer att hamna där. 

Har du Gudsfruktan i ditt liv?

Se mina andra inlägg

Kärlek, är det ett verb eller ett adjektiv? https://creativemichaela.com/?p=649

Glädje, vad tyder det på? https://creativemichaela.com/?p=640

Älska dina fiender https://creativemichaela.com/?p=634


Posted

in

, , , , ,

by

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: