Att döma och att straffa

Det var en gång en man som hette David som var stor kung för omkring 3000 år sedan. Kung David hade länge varit i strid med sina fiender men nu var han på sin höjdpunkt i sin karriär. Han stannade hemma och drog inte ut i strid mot ammoniterna. En dag vandrade över palatsets terrasstak som stod över grannhusen där hans undersåtar bodde. Nu hade Kung David ett antal hustrur men den här dagen fick han se en vacker kvinna badande på grannhusets tak. Trots att Kung David hade mycket och trots att kvinnan redan var gift så tog han sig henne till sig och hon blev gravid. Kvinnan hette Batseba och hennes man Uria var ute i strid men kung David befallde honom hem igen för att han skulle ligga med sin fru så att de skulle se ut som att hon blev gravid genom honom. Men Uria gick inte in dit sin hustru då han inte ville ha de bättre än de som var ute i strid. Så kung David skickade honom till fronten och såg till att han blev dödad. (Libris stora handbok till Bibeln av & Andra Samuelsboken kapitel 11-12)

Guds svar

Detta låter inte Gud slippa undan utan han skickar profeten Natan som berättar en berättelse för Kung David:

“Två män bodde i samma stad. Den ene var rik och den andre fattig. Den rike hade får och boskap i stor mängd. Men den fattige hade ingenting alls utom ett enda litet lamm som han hade köpt. Han födde upp det, och det växte upp hos honom och hans barn. Det åt av hans brödbit och drack ur hans bägare och låg i hans famn, och det var som en dotter för honom. Så kom en vägfarande till den rike mannen. Då ville han inte ta av sina egna får och kor för att tillaga åt den resande som kom till honom, utan han tog den fattiges lamm och tillagade det åt mannen som kom till honom.”

Andra Samuelsboken 12:1-4 SFB15

När Kung David får höra berättelsen blev han arg och sa:

“Så sant Herren lever: Den man som har gjort detta förtjänar döden! Lammet skall han ersätta fyradubbelt, för att han gjorde detta och var så obarmhärtig.” 

Andra Samuelsboken 12:5-6 SFB98

Då svarar Gud genom Natan

“Du är den mannen! Så säger Herren, Israels Gud: Jag har smort dig till konung över Israel, och jag har räddat dig ur Sauls hand. Jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustrur i din famn. Jag har gett dig Israels och Juda hus. Och om detta hade varit för litet skulle jag ha gett dig ännu mer. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? Hetiten Uria har du dödat med svärd, och hans hustru har du tagit till hustru åt dig. Du har dödat honom med ammoniternas svärd.”

Andra Samuelsboken 12:7-9 SFB98

Dom eller straff

Denna berättelse slutar med att kung David blir förlåten. Men budskapet är att man ska vara försiktig på hur man dömer andra. Man ska visa barmhärtighet. Det står i Romarebrevet:

När du dömer en annan fördömer du dig själv, eftersom du som dömer handlar på samma sätt. Vi vet att Guds dom med rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa som dömer dem som handlar så och själv gör samma sak?

Rom 2:1-3 SFB15

I ett exempel i boken “Evangeliets kraft” förklarar kyrkofadern Johannes Chrysostomos tankar om att döma i detta citat från Romarbrevet. Av exemplet kan jag se att döma tolkas som att straffa och den säger att vi straffar varandra för det överträdelser de har gjort även om vi inte har domstol fastän vi kan göra samma sak själva och att detta inte kommer att gå obemärkt av Gud. Det är Paulus som skriver i Romarbrevet men Jesus säger också i bergspredikan:

“Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er.“

Matteus 7:1-3 SFB15

Där står det i “Evangeliets ljus” om hur kyrkofadern Augustinus menar att detta ställe ska tydas som att man ska se de bästa i människor när man dömer en situation. Han menar även att de finns speciella tillfällen då detta gäller det ena är när man inte vet varför någon gör det dom gör den andra är när de är osäkert om vilket alternativ som hade varit rätt.

Avslutning

Alltså bibeln kallar oss att vara ödmjuka inför andras brister att när vi ställer dem inför domstol i våra huvuden att vi ska döma dom som vi skulle vilja bli dömda. Vi skall tänka att vi inte ska döma för hårt som kung David gjorde som dömde sig själv till döden.

Källor

Chrysostomos, Johannes Homilia 6 över Romarbrevet PG 60:423-424)

Evangeliets ljus – kyrkofädernas skrifttolkningar 2002 Artos & Norma bokförlag:Skellefteå

Evangeliets kraft – kyrkofädernas skrifttolkning, 2002 Artos & Norma bokförlag:Skellefteå

Libris stora handbok till Bibeln , huvudredaktör Pat och David ALexander, Libris förlag: Stockholm

Andra saker jag har skrivt

Judge not – CreativeMichaela

Kärlek, är det ett verb eller ett adjektiv? – CreativeMichaela

Why we can’t have nice things – CreativeMichaela


Posted

in

, ,

by

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: