Hör Gud bön – Guds löften del 2

Ibland kan det kännas som om man ber och ber och ingenting händer. Man känner ingen närvaro ingen kraft. Men vad säger bibeln om bön? Här tänker jag att höra bön och bönesvar är sammankopplade.

Hör Gud bön?

Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men den som tillber Gud och gör hans vilja lyssnar han till.

Johannesevangeliet‬ ‭9‬:‭31‬ ‭SFB15‬‬

Fariséerna hade uppfattningen att Gud bara lyssnade till dem som gör rätt saker. Han tyckte då Jesus inte höll sig till lagens ord utan lagens andemening att det inte måste vara genom Gud Jesus gjorde under utan genom djävulen. Om vi frågar kyrkofader Caesarius av Arles så stämmer det inte eftersom ingen kan uppfylla alla lagens ord och vi alla är syndare. 

Efter lite efterforskning och tänkande så har jag kommit fram till (min tolkning) att jag tror att de finns ett frö av sanning i vad fariséen sa. Gud lyssnar till dem som är ödmuja, med goda hjärtan och de som visar det i sina handlingar.

Jag har dragit denna slutsats utifrån två bibeltexter jag läst i Jesaja, Psaltaren och Matteusevangeliet:

“Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig”

Psaltaren 66:18

I dena texter i Psaltaren så säger det att avsikten i hjärtat är viktig när man ber, det står i Enduring Word bibel commentary att bönen som är hörd är den som är ångerfull och med hjärtesorg och är trött på synd och vill bli fri från den (i bibelkommentaren refereras det även till en Horn). Alltså den synd som hörs är den genuine och den ödmjuke eftersom de krävs ödmjukhet för att säga att man har fel. Men i Jesaja låter de mer som handlingar som spelar roll

”När ni räcker ut era händer döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod.”

‭‭Jesaja‬ ‭1‬:‭15‬ ‭SFB15‬‬

Texten i Jesaja 1 är Gud missnöjd med sitt folk trots att de offrar och gör inte det som är gott utan de som är ont. De ges ett exempel där de inte beskyddar den svaga änkan och den föräldralöse. Här handlar det om deras handlingar.

Om vi då tar mina antaganden och kollar på en text i Lukasevangeliet så kan vi se att man även är rättfärdig om man ber med hjärta i dömjukhet.

“Två personer gick upp till templet för att be. Den ene var farisé och den andre tullindrivare. Farisén stod och bad för sig själv: Gud, jag tackar dig för att jag inte är som andra människor: roffare, brottslingar, äktenskapsbrytare eller som den där tullindrivaren.  Jag fastar två gånger i veckan, jag ger tionde av allt jag får in. Men tullindrivaren stod långt borta och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog sig mot bröstet och bad: Gud, förlåt en syndare som mig. Jag säger er: Han gick hem rättfärdig, inte den andre. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.”

‭‭Lukasevangeliet‬ ‭18‬:‭10‬-‭14‬ ‭SFB15‬‬

Gud hörde tullindrivaren och uppskattade hans bön mer än den som inte kunde se sitt eget högmod. (Tullindrivare på denna tid var ett yrke som sågs som förrädare då de arbetade åt Romarna samt att de ofta lade pengar i egen ficka.) Gud vänder sig alltså till de ödmjuka, den som ångrar sig i hjärtat. Jag tror även här att Gud lyssnade mer till den som vill bättra sig än den som inte känner att den behöver det.

En annan ver som får mig att tänka detta är Matteus 18:20 där Jesus säger:

“För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”

Denna vers tolkas ofta fel om man jämför med kyrkofadern Chrysostomos tolkning som är närmare i tiden med Jesus. Det är här inte ett löfte att Jesus ska vara med om man ber tillsammans, utan att man ska, när man ber, ha största drivkraften i sin bön att vara Jesus kärlek till dina syskon. De flesta älskar för att de vill ha något ur de eller för att de är älskade och inte för Kristus skull.

“För om ni älskar dem som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte tullindrivare det också?” 

Matteusevangeliet 5:46 SFB15 

Det låter på detta som att Jesus skulle vara med om man ber för något gott med kärlek. Jag tänker att detta betyder att Jesus i bön är med oss om vi har hjärtat med oss och har goda avsikter. Han hör bön och har medlidande men han kanske hör de som är ödmjuka och de som ber med kärlek lite extra.

Avslutning

Gud lyssnar alltså (min tolkning) till dem som ber med hjärtat utav kärlek till Gud och sin näste. Han lyssnar även till den ödmjuke som ber om förlåtelse. Efter hjärtat förljer handlingen och om handlingen inte är god då är tanken inte god heller.

Andra texter

Att döma och att straffa – CreativeMichaela

Du måste finnas – CreativeMichaela

Källor

Caesarius av Arles, Holilia 172 CCL 104:701-704

Finns på Svenska i boken Evangeliets Ljus Kyrkofädernas skrifttolkning, 2002, Svensk översättning av Olof Andren

Enduring Word Bible Commentary https://enduringword.com/ (2022-11-29)

Johannes Chrysostomos, Homilia 60 över Matteus evangelium. PG 58-59:583-587

Finns på Svenska i boken Evangeliets Ljus Kyrkofädernas skrifttolkning, 2002, Svensk översättning av Olof Andren


Posted

in

,

by

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: