Löften till dem som ber till Gud – Guds löften del 3

Vad har bön för kraft? Kan man be för vad som helst och de kommer i uppfyllelse? Låt oss se vad de står och hur det kan tolkas.

Flytta berg

Jesus har lovat stora saker till den som har stark tro han säger i Matteus:

“Jag säger er sanningen: Om någon säger till det här berget: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom. Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert.“

Matteusevangeliet 11: 23-24

Då väcks frågan vad betyder det att tro? Enligt vad jag har hört så trodde alla på Guds existens på den här tiden, så när de säger ordet “tro” betyder det att man ska tro att Gud är god och inte på hans existens. Svenska kyrkan menar enligt deras hemsida att grundfrågan i kristen tro är inte om Gud finns utan om hur Gud är. Enligt Christian Mölk en Pingstpastor så är att tro att lita på frälsning och omsorg samt att ha en övertygad tro på Guds existens. Detta betyder alltså att man för att göra något med Guds hjälp behöver man “tro” i meningen att man tror att Gud är god och förlita sig på hans omdöme.

Det står även i Matteusevangeliet 17:20 att om man bara har tro som ett senapskorn kan man flytta berg. De finns faktiskt ett dokumenterat mirakel där berget el Mokattam flyttade på sig av helgonet Samaan. Han var en enögd garvare som tagit ut sitt eget öga så det inte skulle förleda honom (Saint Samaan The Tanner Monastery). Jag fick höra om det först från någon som studerade religionshistoria och han sa att de var extra pålitligt då det även stod skrivet i Islamska källor. 

Gud ger oss våra hjärtans begär

I Psaltaren 37:4 står det dessutom att man ska: 

“ha din glädje i Herren. Då ska han ge dig vad ditt hjärta begär.”

Psaltaren 37:4

Jag tänker att desto mer man läser i bibeln och ber så desto närmare kommer man Gud för att då finna glädje i herren och de är när man gör de som han ger oss vad våra hjärtan begär. För någon som älskar Gud skulle inte önska något ont. Nu säger jag inte att man inte kan identifiera sig som kristen och samtidigt göra dåliga saker. Men att om man är kristen i hjärtat något, som endast Gud vet om man är, så kommer Gud ge oss det vi vill ha. 

Samma sak kan ses återspeglat i nya testamentet där Jesus säger i Johannes evangeliet:

“Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. “

Johannesevangeliet 14:12-13

Alltså om man tror och följer Gud så ska man få det man ber om. Enligt Enduring Word bibel commentary så betyder inte det här stycket att lärjungarna kommer att göra större saker än Jesus utan att de kommer att nå fler folk. Det står även i bibeln kommentaren att man ska be i Jesus namn betyder att de är något Jesus ska kunna förespråka. Det vi ber om måste alltså stå i korrelation till Jesus vilja för att de ska ske.

Sammanfattningsvis kan vi säga att bön har kraft det kan flytta berg om Gud är med. Men det är just det, Gud måste vara med, man måste be med goda avsikter och kanske mer än det. Ska jag vara ärlig har jag alltid tänkt att det där med mirakel händer andra människor och inte mig. Kanske får jag see ett i framtiden något riktigt stort. Men:

“Saliga är de som inte har sett men ändå tror”

Johannesevangeliet 20:29

Källor

Svenska kyrkan, “Kristen Gudstro”

https://www.svenskakyrkan.se/kristentro/gudstro (hämtad 2022-12-03)

Christian Mölk Pingst pastor, “Vad säger Bibeln om tro?”

https://www.christianmolk.se/2014/04/vad-sager-bibeln-om-tro/  (hämtad 2022-12-03)

Enduring Word bible commentary 

https://enduringword.com/#commentary  (hämtad 2022-12-03)

Saint Samaan The Tanner Monastery

https://www.samaanchurch.com/en/miracle#:~:text=History%20has%20recorded%20the%20miracle,of%20Saint%20Samaan%20the%20Tanner (hämtad 2022-12-03)


Posted

in

,

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: