Tag: #älska

  • Älska dina fiender

    Älska dina fiender

    Vad skulle du göra om någon skulle ha behandlat dig dåligt och sedan bad om en tjänst? Man börjar att fråga sig själv hur vågar han eller ställer sig emot det. Men det är inte vad vi är kallade att göra: “Jag säger er: Älska era fiender och be för dem som förföljer er.” Matteusevangeliet…