Tag: #lagen

  • Går Lagen att hålla?

    Går Lagen att hålla?

    Ni har hört att det är sagt: “Du skall inte begå äktenskapsbrott.” Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Matteusevangeliet 5:27-28 Han säger Matteusevangeliet 5:17 att han inte har kommit för att upphäva lagen utan att förverkliga den. Det är […]